ANDsolutions Automatizacija Integracija Mobilni servisi NFC Projekt menad?ment

Na?e usluge

ANDSOLUTIONS d.o.o. je tvrtka koja je specijalizirana za poslove dono?enja idejnih rje?enja, projektiranja, izrade dokumentacije, programiranje i razvoja sustava za nadzor i upravljanje u brodogradnji.

Osnovna djelatnost tvrtke je in?enjering i tehni?ko savjetovanje i integracija sustava za nadzor i upravljanje, a projekte vodimo ili podr?avamo kroz sve faze.

ANDSOLUTIONS d.o.o. je tvrtka modernih pogleda na razvoj ICT sektora, a osnovni smjer razvoja tvrtka vidi u inovacijama i razvoju servisa za male poslovne subjekte.

Na?i dobro educirani zaposlenici klju? su na?eg uspjeha i zadovoljstva krajnjih kupaca.


O nama

ANDSOLUTIONS d.o.o. je tvrtka koja je specijalizirana za poslove dono?enja idejnih rje?enja, projektiranja, izrade dokumentacije, programiranje i razvoja sustava za nadzor i upravljanje u brodogradnji.

Osnovna misija tvrtke je razvoj idejnih rje?nja (servisa) za male poslovne subjekte gdje nove poslovne vrijednosti proizlaze iz novih tehnologija koje podi?u efikasnost i smanjuju tro?kove poslovnih subjekata.


Kontaktirajte nas

ANDSOLUTIONS Adresa: Turkovo 23/8, 51000 Rijeka Hrvatska T +385 91 2800 257 E info@andsolutions.hr